Stránky pro uchazečes

Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.

  • je moderní a dynamicky se rozvíjející střední škola, poskytující jako jediná v rámci moravskoslezského regionu odborné zahradnické vzdělání v oboru s maturitní zkouškou
  • je stabilní škola s dlouholetou tradicí, s dobrou perspektivou dalšího uplatnění absolventů, jenž klade důraz na efektivní výuku
  • používá nejnovější metody výuky a techniky a zároveň klade velký důraz na kvalitu výuky, dbá na další vzdělávání a zdokonalování učitelů
  • je škola s vlastním školním zahradnictvím, školní prodejnou, školní jídelnou a domovem mládeže
  • je trenérská škola Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně a Ostravské univerzity
  • úzce spolupracuje se zahradnickými školami v rámci celé Evropské unie i v ostatních zemích ( v Německu, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Bělorusku, Finsku, Švýcarsku, Belgii, Holandsku, Rakousku apod.), s Ostravskou univerzitou, Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně