Tento obor určen pro ty uchazeče, kteří se chtějí uplatnit v oborech jako je biologie, chemie, ochrana životního prostřední a ekologie, potravinářství a zahradnictví. Zároveň jsou absolventi tohoto oboru připravováni prostřednictvím odborných i volitelných předmětů pro život a pracovní uplatnění ve společnosti vyznávající strategii udržitelného rozvoje.

78-42-M/05 Přírodovědné lyceum

V obecné rovině při výuce klademe důraz na rozvoj kompetencí komunikativních, personálních a sociálních, ovládání výpočetní techniky, vedeme absolventy k ekonomicky racionálnímu uvažování.

V oblasti odborného vzdělávání je celkově kladen důraz na biologické a ekologické vzdělávání, se zaměřením na botaniku a biologii člověka, ekologii a péče o krajinu, to vše zejména vzhledem k regionálním specifikům (likvidace ekologické zátěže v regionu ). Důraz klademe také na osvojení principů vědecké a výzkumné práce absolventy oboru. Navíc je umožněno absolventům oboru profilovat se podle svých zájmů a očekávané možnosti uplatnění v jednom z odborných zaměření – biologickém nebo ekologickém.

Absolvent uvedeného oboru vzdělání je především připraven pro další studium na vyšších a vysokých školách zejména pro studium na fakultách přírodovědeckých, lékařských, biologických, zemědělských, potravinářských, chemických, pedagogických a dalších.
Absolvent se uplatní:
 • ve službách pro zahradnictví, zemědělství,
 • ve šlechtitelských organizacích, v odrůdových zkušebnách,
 • ve službách pro rozvoj venkova,
 • v laboratorních provozech a v biotechnologických provozech,
 • v kontrolních organizacích zaměřených na potravinářství, zahradnictví a zemědělství,
 • ve státní správě, ochraně životního prostředí a tvorbě krajiny.
Uplatní se zejména na pracovních pozicích:
 • laboratorní technik v chemických a biotechnologických provozech,
 • šlechtitel a poradce pro zemědělství a biotechnologie,
 • obchodník se zemědělskými, zahradnickými a potravinářskými produkty,
 • technický pracovník v provozech zpracovatelského a potravinářského průmyslu,
 • referent zemědělské a potravinářské inspekce,
 • referent státní správy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí.

Více informací zde