Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou

41-44-M/01 Zahradnictví

se zaměřením:
  • ekologie a tvorba krajiny
  • exteriéry, interiéry a design
Jedná se o moderní obor určený pro chlapce i dívky se studijními předpoklady, kteří mají vztah k přírodě. Studenti se v průběhu studia naučí ovládat nejrůznější druhy strojů a získavájí řidičské oprávnění na osobní automobil. Žáci jsou připravování i ke studiu na vysokých školách, zejména zahradnických, ekonomických a přírodovědných .

Absolventi najdou uplatnění jako technici v klasických zahradnických firmách, ale velký zájem je o ně ze strany firem, které se zabývají údržbou veřejné zeleně a sadovnickými realizacemi. V posledních letech nachází uplatnění jako odborníci na rekultivaci krajiny, dále pak na odborech životního prostředí různých úřadů a institucí. Velké množství absolventů pracuje jako aranžéři květin nebo jsou majiteli firem zabývajících se prodejem květin, aranžováním a úpravou interiérů, navrhováním a realizací zahrad apod.
Více informací zde