Tříletý obor zakončený učňovskou zkouškou

Prodavač květin – florista- 66-51-H/01

Jedná se o moderní obor pro tvořivé chlapce i dívky s rozvinutou fantazií. Cílem vzdělávání je připravit absolventy tak, aby byli schopni uplatnit se v co nejširší praxi.
  • Studiem odborných předmětů jako jsou zbožíznalství, administrativa prodejny, obchodní počty, výpočetní technika a hlavně odborný výcvik je, získání potřebné kvalifikace pro výkon floristického povolání.
  • Absolvent umí nakupovat rostliny, ošetřovat je a podle vlastních návrhů nebo přání zákazníků z nich vázat a aranžovat kytice, aranžmá a květinové výzdoby k různým příležitostem. Navrhuje a osazuje nádoby a zakládá výsadby pro trvalé výzdoby exteriérů a interiérů.
  • Absolventi tohoto oboru jsou zdatnými obchodníky - ovládají všechny odborné činnosti potřebné v obchodě - ekonomiku, administrativu apod. Znají základy cizích jazyků.
Více informací zde