Tříletý obor zakončený učňovskou zkouškou

Zahradník - 41-52-H/0

Je praxí velmi žádaný obor, po jehož úspěšném absolvování lze pokračovat v dalším studiu pro získání maturitní zkoušky
Žáci tohoto učebního oboru si postupně osvojí:
  • zhotovování floristických a vazačských výrobků
  • realizaci sadových úprav a jejich následnou údržbu
  • dovednosti v oblasti množení, vysazování, ošetřování, hnojení a ochrany rostlin
  • absolventi se uplatní ve všech zahradnických firmách při množení a pěstování květin, ovoce, zeleniny, v okrasných a ovocných školkách, při zakládání a údržbě okrasné soukromé i veřejné zeleně. Uplatní se v oblasti vazačství a aranžování květin, v květinových prodejnách a zahradnických centrech. Může se uplatnit v oblasti zpracování ovoce a zeleniny v příbuzném zemědělském oboru i agroturistice. Po nezbytné praxi v oboru je absolvent připraven na soukromé podnikání v zahradnictví.
Více informací zde